Rozpočet - 1.500 Kč + DPH - není v ceně domu.

  • Rozpočet lze považovat za výchozí informaci nejen pro banku (banky vždy vyžadují rozpočet) a klienta, ale také pro naší společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95% případů ke korekcím dodávky.
  • V rozpočtu jsou tedy zapracovány nadstandardní požadavky klienta a s tím související vícepráce a vícenáklady.
  • Rozpočet slouží k dokonalé kontrole financování a je závazný pro obě zúčastněné strany.

Studie - 7.500 Kč + DPH - není v ceně domu.

  • Studii lze považovat za výchozí "výkres" nejen pro banku a klienta, ale také pro naší společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95% případů ke korekcím dodávky.
  • Ve studii jsou zapracovány nadstandardní požadavky klienta s tím související dispoziční a jiné změny. Studie navíc slouží ke kontrole provedených změn, neboť je aktualizovaná průběžně.
  • Naše studie je v provedení, které u bank akreditovaných ČNB supluje legitimní projektovou dokumentaci, kterou většina bank požaduje pro řízení o hypotečním úvěru. 


ZJISTĚTE PODROBNOSTI K ROZPOČTU A STUDII