PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REALIZACE VÝSTAVBY - není součástí ceny domu


Cena projektové dokumentace: 75.000 Kč + DPH


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ (dále jen "projekt") je pochopitelně nezbytností, která patří k nejdůležitějším prvkům celé realizace.

Projekt je výchozím podkladem pro jednání na místně příslušném Stavebním úřadě, ale je také Alfou i Omegou pro všechny pracovní složky, které se na realizaci díla podílí.

V neposlední řadě z něj vychází i tzv. "pracovní výkres", do kterého se zaznamenávají veškeré další dílčí korekce, ale co je nejdůležitější - přizpůsobí se technologii naší společnosti.

Mnoho klientů se domnívá, že zkrátka "objednají" projekt a... JE TO! 

Omyl, není tomu tak...

Pro samotný projekt je zapotřebí splnit náležitosti stanovené velice rigorózně zákonem, tedy například předložit:

 • Průzkumy definované v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu.
 • Vyjádření definovaná v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu.
 • Projekty a umístění stávajících sítí.
 • Výškopis v digitálním formátu.

A další "maličkosti"...

Z uvedeného je patrné, že je stavitel (klient) již v prvotní fázi zahnán do sítě byrokracie, která sice není "smrtelná" v pravém slova smyslu, ale dokáže dobu výstavby velmi značně prodloužit a úměrně s tímto i prodražit.

Nejen z tohoto důvodu naše společnost doporučuje PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRING, neboť samotné stavební řízení je mnohonásobně složitější...

 • Geodetické zaměření pozemku - 6.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Měření o radonu - 5.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Inženýrsko-geologický průzkum - 9.950 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Hydrogeologický průzkum - 9.100 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Podklady od správců sítí o nápojných bodech (elektro, voda, kanalizace) - 3.000 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu.
 • Regulativa obce (jejich posouzení a definice konsenzu se záměrem klienta) - 600 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu.
 • Výpočet a technická zpráva pro vyjmutí ze ZPF - 4.000 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Pedologický průzkum (pokud se vyjímá ze ZPF) - 3.500 Kč včetně DPH - není součástí ceny domu ani projektu.
 • Studie domu dle představ investora s podpisem.
 • Osazení domu na pozemek.
 • Stavební část domu.
 • Statický výpočet základů.
 • Elektroinstalace v základu dle norem ČSN.
 • ZTI (zdravotechnika) v základu.
 • Požární zpráva.
 • PENB (průkaz energetické náročnosti budovy - "energetický štítek").
 • Výpočet tepelných ztrát.
 • Zpevněné plochy okolo domu.
 • Elektro přípojka.
 • Splašková kanalizace.
 • Dešťová kanalizace.
 • Přípojka vody.
 • Vyjmutí ze ZPF - v případě, že je zákonem vyžadováno.
 • Mnohdy i další specifické náležitosti dle požadavků klienta anebo lokalitě pozemku...

Mnozí klienti disponují vlastní - již zhotovenou - projektovou dokumentací. Konkrétně u dřevostaveb je vesměs nezbytné aby zhotovitel - v tomto případě konkrétně naše společnost - prováděla realizaci podle své vlastní projektové dokumentace, která plně zohledňuje veškeré atributy použitých technologií jako celku, ale i jako jednotlivých součástí tohoto celku. Jinými slovy - stávající projektovou dokumentaci lze využít jako podklad pro vypracování nové projektové dokumentace. Je tedy levnější například o veškeré průzkumy a podpůrnou dokumentaci výše uvedenou, pokud tyto informace stávající projektová dokumentace (měla by ze zákona) obsahuje.


ZÍSKEJTE INFORMACE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI