1. Doprava

 • Doprava segmentů domu (i případného nadměrného nákladu) v dotované ceně 60.000 Kč včetně DPH na pozemek klienta.

2. Zemní práce

 • Vytýčení objektu do 120 m2 v terénu.
 • Hloubení nezapažených rýh do šíře 50 cm.
 • Základové pasy, základová deska . Doúčtování nad základní cenu je vždy prováděno individuálně dle svažitosti pozemku a jeho geologického složení - (cenový rozdíl nad základní cenu např. při vyšší než 3% svažitosti pozemku anebo při technologicky náročném zpracování geologického podloží bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).

3. Skladba podlahy

 • Plovoucí podlaha do 450 Kč/m2 včetně základních lišt.
 • Mirelon 2 mm.
 • EPS podlahový 200 mm anebo ekvivalent se stejnými či lepšími vlastnostmi.
 • Betonový potěr dle podlahového topení 50 mm.
 • Případně podlahové topení dle zvoleného řešení energetického štítku.

4. Obvodová stěna 

 • Silikonová omítka bílá barva (zrnitost 1,5 mm).
 • Penetrační nátěr.
 • Armovací tkanina s tmelem 2 mm.
 • Polystyren 140 mm.
 • OSB anebo Rigistabil deska dle požadavku ČSN.
 • Modulová skladba obvodové stěny (trámy 120 mm x 60 mm, tepelná izolace, parotěsná izolace).
 • SDK předstěna - sádrokartonový 12,5 mm obklad dle požadavku požárních předpisů a norem.
 • Penetrace.
 • Bílá malba.
 • Základový pas - Marmolit (kompaktní).

5. Vnitřní stěny nenosné (dělicí příčky) 125 mm

 • Oboustranné opláštění sádrokartonem 12,5 mm.
 • Plechový profil "UD" montážní.
 • Plechový profil "CD" montážní.
 • Protihluková izolace dle schválených hlukových norem.
 • Penetrace.
 • Bílá malba.

6. Vnitřní - nosné stěny

 • Modulová skladba vnitřní nosné stěny (trámy 120 mm x 60 mm, protihluková izolace dle schválených hlukových norem).
 • SDK předstěny - sádrokartonový obklad 12,5 mm dle požadavku požárních předpisů a norem .
 • Penetrace.
 • Bílá malba.

7. Skladba podlahy v obytném prostoru

 • Podlahová krytina - plovoucí podlaha do 450 Kč/m2 včetně základních lišt.
 • Materiál Mirelon 2 mm.
 • Modulová skladba stropu - příhradové vazníky.
 • SDK podhled - obklad sádrokartonovým panelem 12,5 mm dle požadavku požárních předpisů a norem .
 • Penetrace.
 • Bílá malba.

8. Střecha a střešní krytina

 • Střešní krytina - odlehčená betonová taška v základní barvě červená, hnědá a černá matová.
 • Sbíjené příhradové vazníky.
 • Difúzní folie 135 g.

9. Okapy a svody

 • Pozinkovaný plech.
 • Svody budou ukončeny v úrovni horní hrany podlahy v přízemí.

10. Okna a balkonové dveře

 • Oboustranně bílá plastová okna či dveře s izolačním trojsklem a tepelným rámečkem jednokřídlá.
 • Celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění.
 • Venkovní parapety - pozinkovaný plech.
 • Vnitřní parapety - bílý plast.

11. Vchodové dveře

 • Bílé plastové s částečnou (1/3 plochy) skleněnou výplní - (termoizolační dvojsklo s tepelným rámečkem) v ceně 22.000 Kč včetně DPH - (cenový rozdíl nad 22.000 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).
 • Tříbodový uzavírací mechanismus s bezpečnostním štítkem.

12. Vnitřní dveře

 • Foliované včetně obložkových zárubní v ceně do 4.800 Kč včetně kování a DPH dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 4.800 Kč bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).

13. Schody do podstřešního prostoru

 • Půdní výlez se skládacími schody v ceně 5.500 Kč včetně DPH.

14. Elektroin­stalace 

 • Kompletní montáž elektro rozvodů.
 • Elektro rozvaděč v kapacitě rozsahu normované instalace se dvěma volnými pozicemi.
 • Instalace dle základního rozsahu norem ČR.

15. Samostatné WC

 • 1 ks světelný vývod.
 • 1 ks vypínače.
 • 1 ks ventilátor v případě, že v místnosti není otvíratelné okno.

16. Koupelna přízemí (v případě kombinace s WC)

 • 1 ks světelný vývod.
 • 1 ks vypínače.
 • 2 ks zásuvek.
 • 1 ks ventilátor v případě, že v místnosti není otvíratelné okno.

17. Obývací pokoj

 • 1 ks světelný vývod.
 • 2 ks vypínače.
 • 4 ks zásuvek.
 • 1 ks chráničky včetně instalační krabice pro anténní přívod.

18. Kuchyň včetně jídelního koutu

 • 2 ks světelných vývodů.
 • 2 ks vypínače.
 • 4 ks zásuvek.

19. Spíž - technická místnost

 • 1 ks světelný vývod.
 • 1 ks vypínače.
 • 1 ks zásuvka.

20. Pokoje - pracovny - šatny

 • 1 ks světelný vývod.
 • 1 ks vypínače.
 • 2 ks zásuvek.

21. Hala

 • 1 ks světelný vývod.
 • 1 ks zásuvky.
 • 1 ks vypínač.

22. Domovní vchod

 • 1 ks světelný vývod venku - příprava pro světlo s čidlem.

23. Příprava na terasu

 • 1 ks světelný vývod.
 • 2 ks vypínač schodišťový - uvnitř a venku.
 • 1 ks zásuvky.

24. Další informace k elektroinstalaci

 • Vývody na světla jsou ukončeny svorkou dle platných ČSN.
 • Provedení "Klasik" - ABB.
 • Elektro rozvody v mědi.
 • 1 ks požárních hlásičů.

25. Energetický štítek

 • V ceně domu je řešení energetického štítku v hodnotě 250.000 Kč včetně DPH. Tato naše "dotace" je koeficientem na domy se zastavěnou plochou 100 m2 a více. U domů s menší zastavěnou plochou je částka poměrově snížena. Např. pro dům o zastavěné ploše 80 m2 "dotujeme" PENB částkou s koeficientem 0,8, tedy 200.000 Kč.
 • Komín nerezový s vnitřním průměrem 130 - 160 mm s přípravou pro krbová kamna včetně kominického výlezu anebo komínové lávky (dle navrženého řešení).

26. Sanitární instalace - kompletní montáž

 • Rozvod studené a teplé vody od hlavního uzávěru v domě resp. od ohřívače až k místu odběru.
 • 1 ks venkovní odběrné místo s 1/2'' ventilem a uzavíracím ventilem ("kemper") pro možnost uzavření a vypuštění v zimním období.
 • Rozvod kanalizace je proveden z HT potrubí a začíná v místě napojení v úrovni horní hrany podlahy v přízemí.

27. Ohřev TUV

 • Ohřev TUV je prováděn elektrickým bojlerem svislým o objemu 120 litrů.

28. Koupelny a WC - kompletní montáž sanitárních objektů

 • 1 ks vana s plastovým krytem.
 • 1 ks baterie vanová.
 • nebo řešení 1 ks sprchového koutu.
 • nebo 1 ks baterie sprchová.
 • 1 ks umyvadla.
 • 1 ks baterie umyvadlová.

 • Při vlastním výběru klienta dle jeho individuálního požadavku je doúčtovaná výsledná cena nad uvedený "základ" - viz. Rozsah dodávky - jako vícenáklad, resp. vícepráce.29. WC

 • 1 ks WC .
 • Při vlastním výběru klienta dle jeho individuálního požadavku je doúčtovaná výsledná cena nad uvedený "základ" - viz. Rozsah dodávky - jako vícenáklad, resp. vícepráce.

30. Vnitřní povrchové úpravy

 • Dlažba v koupelně a na WC v ceně do 500 Kč/m2 včetně DPH (cenový rozdíl nad 500 Kč/m2 bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).
 • Obklad v koupelně a na WC v ceně do 500 Kč /m2 včetně DPH do výše 2.000 mm (WC do 1.200 mm) dle Vašeho výběru (cenový rozdíl nad 350 Kč/m2 bude doúčtován jako příplatek k ceně domu).

31. Rozpočet - studie

 • Rozpočet v ceně 1.500 Kč - NENÍ součástí ceny domu a neodečítá se při závěrečném vyúčtování.
 • Studie v ceně 7.500 Kč - NENÍ součástí ceny domu a neodečítá se při závěrečném vyúčtování.

32. Všeobecné informace

 • Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v pojmenování dodávky jako: "na klíč".
 • Provedení stavby je v souladu s normami EU a předpisy ČSN.
 • Materiály a výrobky mají příslušnou certifikaci a nezávadnost.

33. Dokumentace

 • Revizní zkoušky a protokoly o potřebných příslušných revizních zkouškách a prohlídkách zařízení.
 • Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků.
 • Montážní a stavební deníky.
 • Tlakové zkoušky potrubí.
 • Záruční listy naší společností zabudovaných výrobků a komponentů.
 • Návod na údržbu domu.
 • Předávací protokol.
 • Manuál údržby domu.

Vysvětlení některých pojmů

 • Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné v rozsahu projektové dokumentace realizace dodávky v základním provedení. Vše plně v souladu s příslušnými normami ČSN.
 • Napojením na IS (inženýrské sítě) - v případě dodávky IS naší společností - (elektro, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, voda, plyn, kabelová TV atd.) se rozumí spojení přivedených IS v místě nápojného bodu, který je definován horní hranou vnitřní podlahy domu v 1.NP (přízemí) dle projektové dokumentace.
 • Rozsah dodávky komponentů a technologických celků, je definován projektovou dokumentací. Cokoliv uvedeného v projektové dokumentaci, co není obsaženo v seznamu materiálů, komponentů a technologických celků, není součástí dodávky "na klíč" (např. terasa, veranda, venkovní schodiště, přístřešky, pergoly, zpevněné plochy, apod.).

Jinými slovy - VŠE CO JE ZDE UVEDENO, JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DOMU "Na klíč"

Cokoliv zde NENÍ UVEDENO, NENÍ součástí dodávky domu "Na klíč". 

Závazný rozsah dodávky je vždy s klientem konzultován při vypracování SMLOUVY O DÍLO a je definován ROZSAHEM DODÁVKY, který je nedílnou součástí SMLOUVY O DÍLO.


DOTAZY K ROZSAHU DODÁVKY