V dodávce dle Smlouvy o dílo není obsaženo


 • Přivedení veškerých IS (inženýrských sítí) včetně napojení na vnitřní rozvody - (elektro, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, voda, plyn, kabelová TV atd., včetně příslušenství) z nápojného bodu IS (na hranici pozemku apod.) k nápojnému bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP (přízemí) v místě napojení na vnitřní rozvody dle projektové dokumentace.
 • Všechny výkony, které jsou nutné z hlediska připojovacích podmínek příslušného rozvodného závodu, nejsou obsaženy v dodávce a jedná se výhradně o záležitost klienta.
 • Veškeré výdaje spojené s kolaudačními poplatky a stavebním povolením, hradí klient sám.
 • Součástí dodávky není vodoměr, ani další zařízení na úpravu tlaku a kvality vody.
 • Součástí dodávky není sběrná nádrž, revizní šachty ani potrubí pro dešťovou kanalizaci.
 • Inženýring (obstarání práva výstavby - stavebního povolení) není v ceně domu.
 • Studie a rozpočet není v ceně domu.
 • Projektová dokumentace není v ceně domu.
 • Zásadní a rozsáhlé dispoziční a jiné změny (takové, které například ovlivní statický výpočet apod.) projektové dokumentace katalogového domu nejsou v ceně domu.
 • V ceně domu nejsou okrasné prvky (obklady apod.) vyobrazené na vizualizacích - vizualizace mají pouze ilustrační a informativní charakter.
 • V ceně domu nejsou na studiích naznačené terasy.
 • V ceně domů nejsou zpevněné plochy ani ploty či brány a branky anebo schody.

Jednoduše řečeno

Postavíme Vám dům v rozsahu stanoveném dodávkou dle Smlouvy o dílo na námi připravené základy a napojíme ho na Vámi přivedené a zhotovené inženýrské sítě v nápojném bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP (přízemí) dle projektové dokumentace.


   ZJISTĚTE PŘESNĚ CO JE A CO NENÍ V CENĚ