mkdot

Přehledový dotazník k dokončení stavby


Vyplnění dotazníku slouží k informativnímu zjištění dodavatele. Jeho vyplněním nevznikají žádné právní nároky na realizaci díla. Pro samotnou realizaci je rozhodující dodatek ke smlouvě o dílo.


Komentář k položkám dotazníku


 1. Bez tohoto úkonu nelze uvažovat o budoucí kolaudaci s ohledem na provedení po konzultaci před zahájením výstavby.
 2. Nedílná součást stavby při prodeji.
 3. Nedílná součást stavby při prodeji - předpisy.
 4. Nedílná součást stavby při prodeji.
 5. Není nevyhnutelnou nutností, ale znesnadní to prodej.
 6. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to usnadní prodej.
 7. Nedílná součást stavby při prodeji.
 8. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 9. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 10. Nedílná součást stavby při prodeji.
 11. Nedílná součást stavby při prodeji.
 12. Nedílná součást stavby při prodeji.
 13. Nedílná součást stavby při prodeji.
 14. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 15. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 16. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 17. Není nevyhnutelnou nutností, ale velmi to znesnadní prodej.
 18. Zde můžete přidat jakékoliv Vaše vyjádření.

Dotazník pro dokončení stavby - zjišťuje rozsah dodávky