Intro

Vážený kliente, vážená klientko (ať již potenciální anebo rozhodnutý), 

dovolujeme si Vás zdvořile požádat o vyplnění základního klientského formuláře, který se stane součástí naší další komunikace až do chvíle, kdy budete pevně rozhodnut/rozhodnuta, realizovat Váš záměr výstavby nového rodinného domu s naší společností anebo se rozhodnete pro jinou společnost anebo budete stavět svépomocí.

Pro tuto chvíli nás čeká anebo spíše může čekat poměrně dost společného úsilí abychom celý projekt "rozhýbali".

Vše začíná rekognoskací pozemku (možná se tak již stalo) a dále pokračuje nezávaznými (a pochopitelně) bezplatnými konzultacemi, které v závěru definují již poměrně ostrý obrys Vašich přání a potřeb. Tyto budeme muset deklarovat v konsenzuální formě pro osoby a instituce zúčastněné i dotčené v rámci povolení práva výstavby.

O tyto úkony se může odborně postarat náš zmocněnec